• Kategoria: Nasiona dla rolników

Owies

Owies ma bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy i dużą zdolność pobierania wody i składników pokarmowych z gleby. Praktycznie udaje się na wszystkich glebach

 • Kategoria: Nasiona dla rolników

Pszenica jara

Wymaga gleb lepszych podobnie jak pszenice ozime o odczynie gleby obojętnym lub zasadowym. Najlepszym przedplonem pod siew pszenicy jarej są okopowe uprawiane na oborniku.

 • Kategoria: Nasiona dla rolników

Pszenica ozima

Pszenica ma słaby system korzeniowy, słabszy od żyta, gorzej też od żyta wykorzystuje składniki pokarmowe zawarte w glebie.

 • Kategoria: Nasiona dla rolników

Jęczmień jary

Może być uprawiany na terenie całego kraju. Ma jednak słaby system korzeniowy i chociaż oszczędnie gospodaruje wodą jest wrażliwy na jej brak

 • Kategoria: Nasiona dla rolników

Jęczmień ozimy

Jest bardziej wrażliwy niż żyto na niesprzyjające warunki zimy. Pod uprawę najbardiej nadają się tereny zachodniej i południowo-zachodniej Polski.

 • Kategoria: Nasiona dla rolników

Nawożenie

Po oborniku stosować Polifoskę 5 w ilości 120 kg / ha przewidując plon 25 ton z ha. Przy plonie 85 ton / ha stosować 165 kg / ha. Dwukrotne dawki są oszczędne, ale wysoko efektywne. Stosowanie niższych dawek znacznie zmniejszy plon.

 • Kategoria: Nasiona dla rolników

Ziemniak sadzeniaki

Ziemniak to jedna z najpopularniejszych roślin uprawnych w naszym kraju. Wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, przemysłowych jak i paszowych.

 • Kategoria: Nasiona dla rolników

Facelia

Jest mało wymagający co do gleby, dobrze czuje się na glebach lekkich o uregulowanym odczynie, lepiej plonuje na glebach żytnich niż pszennych. Jest rośliną cieplolubną.

 • Kategoria: Nasiona dla rolników

Marchew pastewna

Najlepiej rośnie na glebach gliniasto-piaszczystych lub piaszczysto-gliniastych o uregulowanym stosunku PH na poziomie 5,5 – 6,5.

 • Kategoria: Nasiona dla rolników

Lucerna

Udaje się na wszystkich typach gleb z wyjątkiem bardzo płytkich, piaszczytsych i żwirowych, nie znosi gleb mokrych i zakwaszonych oraz zacienionych. Przy prawidłowej uprawie może być użytkowana przez 5-8 lat.

 • Kategoria: Nasiona dla rolników

Koniczyny

Koniczyna jest rośliną dwuletnią, za wyjątkiem koniczyny perskiej. Koniczynę wysiewamy wiosną w ilości 25 kg / ha. Wysiewamy w roślinę ochronną najlepiej w jęczmień jary

 • Kategoria: Nasiona dla rolników

Kapusta pastewna

Roślina jednoroczna dostarczająca paszę bardzo bogatą w białko oraz witaminy. Nie lubi gleb suchych, kwaśnych.

 • Kategoria: Nasiona dla rolników

Seradela

Seradelę siejemy głównie na zielonkę. Udaje się na wszystkich glebach.

 • Kategoria: Nasiona dla rolników

Łubin

Łubin potrzebuje głębokiej orki. Uprawiamy na każdych glebach. Uprawiamy w siewie głównym jak i poplonie na glebach słabych lub przy siewach opóźnionych.

 • Kategoria: Nasiona dla rolników

Proso pastewne

Uprawiamy na glebach puszystych zasobnych w próchnicę, jednak można też uprawiać w kompleksach żytnich.

 • Kategoria: Nasiona dla rolników

Wyka ozima

Nie ma dużych wymagań stanowiskowych i udaje się na lżejszych piaszczystych glebach kompleksu żytniego dobrego i słabego.

 • Kategoria: Nasiona dla rolników

Życica wielokwiatowa

Trawa jednoroczna lub dwuletnia nie nadaje się do mieszanek na łąki trwałe. Stosowana bywa w dwuletnich mieszankach z koniczynami oraz w tzw. mieszance gorzowskiej

 • Kategoria: Nasiona dla rolników

Gryka

Uprawiamy na glebach kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego, żytniego bardzo dobrego. Pamiętajmy gdyż łatwo ulega wyleganiu.

 • Kategoria: Nasiona dla rolników

Len

Len jest wdzięczny za dobre stanowisko, np. po burakach, roślinach strączkowych i po zbożach jarych

 • Kategoria: Nasiona dla rolników

Gorczyca

Nie wymaga dobrych warunków klimatyczno-glebowych i wysokich nakładów na uprawę i ochronę, jest również mniej podatna na osypywanie.