Życica wielokwiatowa

 

Trawa jednoroczna lub dwuletnia nie nadaje się do mieszanek na łąki trwałe. Stosowana bywa w dwuletnich mieszankach z koniczynami oraz w tzw. mieszance gorzowskiej. W pierwszym roku rośnie bardzo dobrze i nie daje się zagłuszać. Natomiast nie udaje się na glebach lekkich. Przy siewie czystym dajemy jesienią 350 kg potasu, 400 kg fosforu oraz 250 kg azotu. Ilość wysiewu traw przeznaczonych na paszę należy zwiększyć w porównaniu z normami stosowanymi przy uprawie ich na nasiona.