Koniczyny

Koniczyna jest rośliną dwuletnią, za wyjątkiem koniczyny perskiej. Koniczynę wysiewamy wiosną w ilości 25 kg / ha. Wysiewamy w roślinę ochronną najlepiej w jęczmień jary

Obrazek ilustracyjny

Koniczyna jest rośliną dwuletnią, za wyjątkiem koniczyny perskiej. Koniczynę wysiewamy wiosną w ilości 25 kg / ha. Wysiewamy w roślinę ochronną najlepiej w jęczmień jary. Przy wysiewie w zboża normę wysiewu możemy zmniejszyć o 10 do 20%. Zbóż ze wsiewką koniczyny nie bronujemy.

Dawki nawozów fosforowych i potasowych dajemy jesienią w całości 450 kg soli potasowej 40% oraz 100–110 kg superfosfatu. Wiosną zaś 100 kg saletrzaku. Kosimy w pełni kwitnienia. Rocznie otrzymujemy 2 pokosy. Koniczynę szczerkę możemy mieszać z innymi koniczynami z takimi samymi zaleceniami jak przy koniczynie białej.

Koniczyna perska jest rośliną jednoroczną. Wymagania glebowe ma takie same jak koniczyna czerwona. Wysiewamy wiosną w czystym siewie 8 kg / ha. Termin siewu nie powinien przekraczać 15 maja.