Facelia

Jest mało wymagający co do gleby, dobrze czuje się na glebach lekkich o uregulowanym odczynie, lepiej plonuje na glebach żytnich niż pszennych. Jest rośliną cieplolubną.

Obrazek ilustracyjny

Facelia

 

Jest mało wymagający co do gleby, dobrze czuje się na glebach lekkich o uregulowanym odczynie, lepiej plonuje na glebach żytnich niż pszennych. Jest rośliną cieplolubną.

Nawożenie 50 kg fosforu / ha, 70 kg potasu i krótko przed wschodami 30 kg azotu na 1 ha.

Wysiewamy do 15 sierpnia jako poplon. Ilość wysiewu nasion na 1 ha to 10-15 kg. Siejemy rzędowo co 25 cm, na głębokość 2-4 cm.  Trzeba zadbać o dokładne przykrycie nasion glebą. Pozostawienie na powierzchni znacznie obniży plon. Zbiór zielonki dokonuje się w 1-szej dekadzie listopada. Skarmianie zwierząt kiszonką, czy zielonką facelii znacznie poprawia wydajność mleczną krów.