Pszenica jara

Wymaga gleb lepszych podobnie jak pszenice ozime o odczynie gleby obojętnym lub zasadowym. Najlepszym przedplonem pod siew pszenicy jarej są okopowe uprawiane na oborniku.

Obrazek ilustracyjny

Pszenica jara

 

Wymaga gleb lepszych podobnie jak pszenice ozime o odczynie gleby obojętnym lub zasadowym. Najlepszym przedplonem pod siew pszenicy jarej są okopowe uprawiane na oborniku. W zależności od gleby i przedplonu daje się na hektar:  40-90 kg azotu, 32-72 kg fosforu oraz 40-80 kg potasu w czystym składniku. Nawozy potasowe i fosforowe wysiewać przed siewem, zaś azotowe w dwóch dawkach, połowę przed siewem, a drugą połowę w okresie strzelania roślin w źdźbło.

Przy siewie zbóż jarych nie można jednoznacznie ustalić ścisłych dat siewu  Wiosna bowiem przychodzi raz wcześniej, innym razem później.  Pszenica jara jest wrażliwa na spóźniony siew.  Kiełkuje jednak w temperaturze 1-3 º C i jest dość odporna na wiosenne przymrozki. Wysiew należy wykonać najwcześniej ze wszystkich zbóż jarych, skoro tylko gleba obeschnie.

Na 1 ha wysiewa się 190-200 kg zaprawionego ziarna. Dobrą radą jest zbronowanie pola broną-chwastownikiem, gdy ma 3-4 liście, nigdy wcześniej, lub później  bo uszkodzi się boczne pędy w momencie krzewienia się roślin. W przypadku zachwaszczenia pola stosować herbicydy. Najlepiej stosować od momentu krzewienia do okresu strzelania w źdźbło. Przypomnieć należy, że pszenica jest wrażliwa na działanie herbicydów.