Lucerna.

 

Udaje się na wszystkich typach gleb z wyjątkiem bardzo płytkich, piaszczytsych i żwirowych, nie znosi gleb mokrych i zakwaszonych oraz zacienionych. Przy prawidłowej uprawie może być użytkowana przez 5-8 lat.

Lucernę wysiewa się na wiosnę lub latem w ilości 20-25 kg na 1 ha. W czystym siewie na wiosnę należy siać nie później niż 20 maja. Najlepiej siewnikiem w rzędach co 30 cm. Latem po sprzątnięciu przedplonu np. rzepaku lub wczesnych ziemniaków.

Nawożenie 250 kg potasu, 400 kg fosforu oraz 40 – 50 kg mocznika wiosną.

Przy czym daje to uzyskać 3-4 pokosów rocznie.