Nawożenie

Po oborniku stosować Polifoskę 5 w ilości 120 kg / ha przewidując plon 25 ton z ha. Przy plonie 85 ton / ha stosować 165 kg / ha. Dwukrotne dawki są oszczędne, ale wysoko efektywne. Stosowanie niższych dawek znacznie zmniejszy plon.

Obrazek ilustracyjny

 

Po oborniku stosować Polifoskę 5  w ilości 120 kg / ha przewidując plon 25 ton z ha. Przy plonie 85 ton / ha stosować 165 kg / ha.

Dwukrotne dawki są oszczędne, ale wysoko efektywne. Stosowanie niższych dawek znacznie zmniejszy plon.