Groch

 

Siew powinien być wykonany jak najwcześniej (od połowy marca) w rzędach 12-20 cm na głębokość 6-8 cm. Ilość na.sion na hektar to 220-240 kg.

Siew powinien być wykonany w dobrze uprawioną glebę. Nasiona należy koniecznie zaprawić przed siewem, np. preparatem nitragina.

Przedsiewnie stosujemy 20-30 kg / ha nawozów azotowych, nawozów fosforowych 70-100 kg / ha, potasowych 100-140 kg / ha, mowa o czystym składniku.

W przypadku zachwaszczenia stosujemy herbicydy typu Afalon 450 S.C. po siewie do 5 dni przed wschodami, zaś jednoliścienne po wschodach stosować Basagran 480 SL.