Żyto ozime

 

Zazwyczaj żyto uprawiamy na najgorszych glebach. Zaleca się gleby słabe i bardzo słabe w klasie IVa, IVb, V, VI, jednak należy pamiętać o przestrzeganiu prawidłowej agrotechniki bez żadnych uproszczeń. Dobrze znosi gleby kwaśne, ale warto zadbać o regulację odczynu gleby.

Termin siewu żyta przypada na 20 do 30 września.

Pod żyto dajemy 40 do 70 kg azotu, 30 – 60 kg fosforu, 40 – 80 kg potasu w czystym składniku.

Mylne jest stwierdzenie, że im więcej wysiejemy tym da lepsze plony. Przy normalnym terminie siewu dla docelowych odmian wystarczająca jest ilość wysiewu na hektar 140 – 150 kg, jednak praktycznie najlepsza ilość wysiewu wynosi 120 – 130 kg/ha.

Nasiona warto zaprawić zaprawą nasienną zalecaną w każdej hurtowni zaopatrzenia rolnictwa.

Wysiewamy siewnikiem na głębokość 2-3 cm. Zbiór żyta dokonujemy przy technicznej dojrzałości ziarna to znaczy wtedy, gdy z ziarna pod naciskiem paznokcia nie wypływa mleczko, a po przełamaniu widać na przekroju żółtą woskową masę.