Rzepa

Rzepa jest mało wrażliwa na opóźniony wysiew. W porównaniu z innymi roślinami stosowanymi jako międzyplony ścierniskowe daje największy przyrost masy w warunkach późnej jesieni.

Obrazek ilustracyjny

Rzepa

 

Rzepa jest mało wrażliwa na opóźniony wysiew. W porównaniu z innymi roślinami stosowanymi jako międzyplony ścierniskowe daje największy przyrost masy w warunkach późnej jesieni.  Plon zaś może wynosić 250-300 t. Zbiór przeprowadza się zwykle pod koniec października. Norma wysiewu: 3-4 kg / ha na głębokość1,5-2 cm w rozstawie 40-50 cm (rośliny cp 15-30 cm w rzędzie).

Rzepa najlepiej plonuje na glebach gliniasto-piaszczystych. Toleruje gleby kwaśne. Wymaga gleb wilgotnych. Nawożenie: 40-50 kg fosforu, 60-80 kg potasu oraz 60 kg azotu na hektar. W przypadku wysiewu po roślinach motylkowych można zrezygnować z azotu. W przypadku siewu poplonowego norma wyniesie 25-30 kg / ha.