Dynia

Dynię można uprawiać zarówno z siewu bezpośredniego do gruntu lub z rozsady.

Obrazek ilustracyjny

Dynię można uprawiać zarówno z siewu bezpośredniego do gruntu lub z rozsady. Nasiona wysiewamy w drugiej połowie maja. Siew gniazdowy po 2 – 3 nasiona w rozstawie 1,5 x 1 m. Stanowisko słoneczne oraz wilgotne bogate w składniki pokarmowe.