Gorczyca

 

Nie wymaga dobrych warunków klimatyczno-glebowych i wysokich nakładów na uprawę i ochronę, jest również mniej podatna na osypywanie.

Nawożenie przy uprawie jako poplon stosujemy: 80-120 kg / ha, tj. saletrzak lub saletra amonowa, od 50-70 kg nawozów fosforowych oraz 70-120 potasu, mowa o czystym składniku na hektar.

Przy uprawie na ziarno wysiewamy wcześnie (początek siewu zbóż jarych) zaś jako poplon zaraz po sprzątnięciu zbóż. Wysiewamy w rzędach 25-35 cm na głębokości 1-2 cm. Na glebach o wysokiej kulturze możemy rzędy zmniejszyć do 10-15 cm. Z reguły przyjmujemy wysiew 6-9 kg nasion na ha.